Teamfight Tactics

Första plats: 1500 kr

Anmälan

Anmälan sker i våran discordserver. Observera att endast personer som deltar på lanet får delta i turneringen

Regler

Allmänt

Schema & matchkonflikter

Observera Undantag kan ges vid vissa situationer – Turneringsansvarig har alltid sista ordet!